Metal

1. Kullanılmış Çeliğin Geri Kazanımı
 
Kullanılmış çelik geri kazanılıp üretime sokulduğunda hammadde kaynağı korunmuş olur. 1000 kg. kullanılmış çelik geri kazanılıp tekrar çelik üretiminde kullanıldığı zaman 1050 kg. demir cevherinden, 454 kg. kok kömüründen ve 55 kg. kireç taşından tasarruf edilmiş olunur. 
 
- Kullanılmış çelikten çelik üretildiğinde su kirliliği ve hava kirliliği ¼ oranında azalır. 
 
- Enerjinin % 74 ve hammaddenin % 90 korunduğu,
- Su tüketiminin % 40 azaltıldığı,
- Atık su kirlenmesinde % 76, hava kirlenmesinde % 86 ve maden atıklarında % 97 azalma olduğu, gözlenmiştir.
 
2. Alüminyum Geri Kazanımı
 
  Alüminyumun geri kazanımıyla; enerji tüketiminde azalma % 95, hava kirliliğinde azalma % 90, su kirliliğinde azalma % 97, baca gazı kirletici emisyonunda azalma 
% 99 oranında olur ve boksit cevherinde korunmuş olur.
 
Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında;
- 8 kg boksit madeni,
- 4 kg kimyasal madde,
- 14 kW/sa elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur.
 
On adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında, 100 kW/sa bir lambanın 35 saatte veya bir TV’ nin 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi korunmuş olur.
 
Bir ton kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretilirse;
 
- 1300 kg boksit bakiyesi,
- 15000 litre soğutma suyu,
- 860 litre proses suyu,
- 2000 kg CO2 ve 11 kg SO2 emisyonu daha az oluşur.
 
Kutuya Atılabilecek Malzemeler
 
Alüminyum İçecek Kutuları, Alüminyum Folyolar, Konserve Kutular, Mutfak Malzemeleri (Çatal, Bıçak, Tencere, Çaydanlık)

Diğer Geri Dönüşümler

 • Ahşap
  Ahşap; mobilyacılıktan marangozluğa ve hatta kısmen inşaata kadar birçok sektörde kullanılan, barınmadan dekorasyona kadar insanlığa pek çok faydası olan bir materyaldir.
 • Plastik
  Plastik, karbonun (C) hidrojen (H),oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli ...
 • Cam
  Camın bileşimine giren üç grup madde vardır. Bunlar cam haline gelebilen oksitler, eriticiler ve stabilizatörler denilen maddelerdir. Camın bileşimine giren bu maddeler kum-soda-kireç olarak da adlandırılabilirler.
 • Metal
  Kullanılmış çelik geri kazanılıp üretime sokulduğunda hammadde kaynağı korunmuş olur. 1000 kg. kullanılmış çelik geri kazanılıp tekrar çelik üretiminde kullanıldığı zaman 1050 kg. demir cevherinden...
 • Kağıt
  Kağıt ve karton, geri kazanılabilir katı atıkların arasında ağırlık olarak yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Gazete kağıtları, kağıt türleri arasında en önemli bölümünü oluşturmaktadır.